Douxo vitaminer & tillskott

Populärt inom Douxo vitaminer & tillskott

  • Cystease

    Cystease
    EgenskaperI de flesta fall av urinvägsproblem hos katt hittas ingen grundorsak till inflammationen i urinvägarna. Forskning har visat ett bristande samarbete mellan nerver i urinblåsan och de skyddande glukosaminoglykaner som bekläder urinvägarna. Detta glukosaminoglykanlager skall hindra mikroorganismer och kristaller från att fastna i urinvägarnas vägg. Hos katter med urinvägsproblem är det visat att det finns en lägre koncentration glukosaminoglykan i urinen samt en ökad genomsläpplighet i urinblåsans vägg.Cystease innehåller den form av glukosamin – N-Acetyl-D-glukosamin- som har visat sig verka positivt för katter med nedre urinvägsproblem/inflammation. Koncentrationen av glukosamin i urinen höjs och bygger upp det skyddande lagret i urinblåsans slemhinna.
ilead