Feliway

En stressad katt kan reagera ängsligt och aggressivt. Feliway är ett syntetiskt framtaget feromon som lugnar katten. Det kan användas i miljöer eller förändringar i miljöer som brukar ge stressreaktion hos katten.

avslappnad katt

Det finns många saker som kan stressa en katt. Till exempel kan stora förändringar i hemmamiljön som hemkomsten av en nyfödd bebis eller en ny möblering verka stressande. Många katter gillar heller inte att resa och bara synen av transportburen får de att sätta sig emot.

Lugnande ansiktsferomonet F3

Feliway är en produkt från Ceva Santé Animale och bygger på en syntetiskt framställd molekyl som härmar ansiktsferomonet F3. När man sprayar det i omgivningen har det en lugnande effekt på katten.

Katter brukar själva utsöndra denna typ av feromon och markera trygga platser genom att gnida sitt ansikte mot det. Med Feliway doftavgivare kan du simulera en ökad trygghet på konstgjord väg och därmed hjälpa din katt att komma över stressen.

Man pluggar in Feliway i eluttaget och då börjar feromonet släppas ut i rummet. Det finns tre olika varianter som heter Friends, Classic och Optimum.

 • Feliway® Friends - Refill 48 ml

  Feliway® Friends - Refill 48 ml
  I hushåll med flera katter, där katterna umgås och stöter på varandra dygnet runt, kan det precis som hos människor uppstå konflikter. Efter lite bråk upphör oftast den dåliga stämningen, men ibland kan aversionen hålla i sig en längre tid. Bråken kan utveckla sig till en olösbar situation som tidigare till och med kunde leda till att kattägaren måste ge upp en av bråkstakarna. Men nu finns en lösning för att undvika detta. FELIWAY®-FRIENDS doftavgivare består av en syntetisk imitation av Cat-Appeasing-Pheromones (C.A.P.), ett lugnande feromon som i naturen skapar bindningen mellan katt och kattunge och förmedlar en känsla av trygghet. Den elektriska doftavgivaren sprider feromonet effektivt i rummet. FELIWAY®-FRIENDS doftavgivare påverkar, vetenskapligt bevisat, katternas samspel redan efter en kortare tids användning. FELIWAY®-FRIENDS doftavgivare i överblick: Doftavgivare för eluttaget, med en flaska med feromon Idealisk för hushåll med flera katter med ständigt återkommande eller pågående konflikter Set med elektrisk doftavgivare och 48-ml-flaska (30 dagar) Innehåller en syntetisk imitation av kattens lugnande feromon (C.A.P.) Mildrar konflikter redan efter en veckas användning FELIWAY®-FRIENDS påfyllnadsflaska i överblick: Flaska med feromon, passar i doftavgivaren Innehåll: 48 ml Räcker: i ca 30 dagar Påfyllnadsflaskorna finns också i förmånligt flerpack med 3 flaskor! Produktsäkerhet (förångare) Fara: Kan vara dödligt vid förtäring och när det kommer ner i luftvägarna. Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten före användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Användning: FELIWAY®-FRIENDS doftavgivare bör sitta oavbrutet i eluttaget i det rum där katterna uppehåller sig mest och konflikterna för det mesta uppstår. En 48 ml-flaska räcker i 30 dagar på 50-70 m² boyta. För 220-230 V. Får ej placeras under andra elektriska apparater, under möbler eller föremål som hänger på väggen, i grenuttag eller med förlängningssladd. Endast för FELIWAY®-flaskor. Används flaskan med andra doftavgivare garanteras ej produktens verkan. Förvaras/används utom räckhåll för barn. Läs bruksanvisningen innan användning.
 • Feliway® Friends - Doftavgivare för eluttag inkl. flaska 48 ml

  Feliway® Friends - Doftavgivare för eluttag inkl. flaska 48 ml
  I hushåll med flera katter, där katterna umgås och stöter på varandra dygnet runt, kan det precis som hos människor uppstå konflikter. Efter lite bråk upphör oftast den dåliga stämningen, men ibland kan aversionen hålla i sig en längre tid. Bråken kan utveckla sig till en olösbar situation som tidigare till och med kunde leda till att kattägaren måste ge upp en av bråkstakarna. Men nu finns en lösning för att undvika detta. FELIWAY®-FRIENDS doftavgivare består av en syntetisk imitation av Cat-Appeasing-Pheromones (C.A.P.), ett lugnande feromon som i naturen skapar bindningen mellan katt och kattunge och förmedlar en känsla av trygghet. Den elektriska doftavgivaren sprider feromonet effektivt i rummet. FELIWAY®-FRIENDS doftavgivare påverkar, vetenskapligt bevisat, katternas samspel redan efter en kortare tids användning. FELIWAY®-FRIENDS doftavgivare i överblick: Doftavgivare för eluttaget, med en flaska med feromon Idealisk för hushåll med flera katter med ständigt återkommande eller pågående konflikter Set med elektrisk doftavgivare och 48-ml-flaska (30 dagar) Innehåller en syntetisk imitation av kattens lugnande feromon (C.A.P.) Mildrar konflikter redan efter en veckas användning FELIWAY®-FRIENDS påfyllnadsflaska i överblick: Flaska med feromon, passar i doftavgivaren Innehåll: 48 ml Räcker: i ca 30 dagar Påfyllnadsflaskorna finns också i förmånligt flerpack med 3 flaskor! Produktsäkerhet (förångare) Fara: Kan vara dödligt vid förtäring och när det kommer ner i luftvägarna. Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten före användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Användning: FELIWAY®-FRIENDS doftavgivare bör sitta oavbrutet i eluttaget i det rum där katterna uppehåller sig mest och konflikterna för det mesta uppstår. En 48 ml-flaska räcker i 30 dagar på 50-70 m² boyta. För 220-230 V. Får ej placeras under andra elektriska apparater, under möbler eller föremål som hänger på väggen, i grenuttag eller med förlängningssladd. Endast för FELIWAY®-flaskor. Används flaskan med andra doftavgivare garanteras ej produktens verkan. Förvaras/används utom räckhåll för barn. Läs bruksanvisningen innan användning.
 • Feliway Refill Refill 3 x 48 ml

  Feliway Refill Refill 3 x 48 ml
  Syntetisk imitation av ansiktsferomonet F3, lugnar och ökar kattens välbefinnande i en ny omgivning eller efter förändringar i hemmet, motverkar klös- och urinmarkeringar.
 • Feliway Refill - Refill 48 ml

  Feliway Refill - Refill 48 ml
  Syntetisk imitation av ansiktsferomonet F3, lugnar och ökar kattens välbefinnande i en ny omgivning eller efter förändringar i hemmet, motverkar klös- och urinmarkeringar.
 • Feliway® Classic - Doftavgivare + flaska 48 ml

  Feliway® Classic - Doftavgivare + flaska 48 ml
  Syntetisk imitation av ansiktsferomonet F3, lugnar och ökar kattens välbefinnande i en ny omgivning eller efter förändringar i hemmet, motverkar klös- och urinmarkeringar.
 • Feliway® Optimum - Starter Set (doftavgivare + flaska 48 ml)

  Feliway® Optimum - Starter Set (doftavgivare + flaska 48 ml)
  Katter har förmågan att producera feromoner som fungerar som ett osynlig avslappningsmedel. Ändå kan det alltid uppstå alltid situationer som orsakar verklig stress för din katt, till exempel om nu flyttar eller andra förändringar i miljön. Feliway® Optimum är utvecklat av en grupp forskare och innehåller en avancerad kombination av beståndsdelar som liknar kattens feromon. Det kombinerar olika budskap om välbefinnande som hjälper till att minska stress och ångest hos katter och hjälper dem att uppnå större välbefinnande, trygghet och balans. Doftavgivaren stoppas i ett eluttag och släpper då ut en innovativ sammansättning av feromoner i rumsluften, vilket kan bidra till mer harmoni och öka känslan av säkerhet. Medlet är endast märkbart för katter, andra djur i hushållet påverkas inte av det. För människor är Feliway® Optimum luktfritt och därför inte störande. Eftersom effekten är vetenskapligt bevisad rekommenderas Feliway® Optimum av veterinärer för att motverka stressrelaterade tecken som när katter tvättar sig överdrivet, klöser mycket, markerar inomhus, har dålig aptit eller tappar energin. Den kan också hjälpa till att minska spänningar och konflikter mellan katter och göra det lättare för en ny katt att vänja sig vid ett nytt hem och andra katter. Feliway® Optimum kan också användas hos veterinären metoder för att göra vistelsen behagligare för katter. Feliway® Optimum i överblick: Nebulisator för att minska stress hos katter, för alla livsstadier Lämplig för permanent användning Mot stress: ett stöd vid rädsla och stressiga situationer, förändringar (flytt, nya möbler m.m.), spänningar och konflikter med andra katter, att vänja vid en ny katt Ny, innovativ komposition: från olika feromoner, replik av feromonerna/må bra-meddelanden som katter avger Ökat välbefinnande: kan öka känslan av säkerhet och främja harmonin mellan katter Motverkar stressrelaterade symtom: till exempel minskad aktivitet, nedsatt aptit eller hos katter som tvättar sig överdrivet mycket, klöser eller kissar inne; hjälper katter att hitta sin balans och lugn igen Luktfritt för människor: stör inte Endast märkbart för katter: inga effekter på andra djur i hushållet Vetenskapligt bevisad effekt: rekommenderas av veterinärer Helt ofarligt och riskfritt: ingen lugnande effekt, inga biverkningar Mycket ekonomiskt Lätt att använda tack vare doftavgivaren för uttaget Innehåll: 48 ml (för upp till 70 m² bostadsyta) Räcker: cirka 30 dagar Notera: Om kattens beteende förändras eller den verkar stressad bör du alltid rådfråga din veterinär för att utesluta möjliga organiska sjukdomar som kräver behandling i förväg. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Spraya inte i ögonen, på slemhinnor eller öppna sår. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och kontakta läkare. Vid förtäring, sök genast läkare och visa förpackningen eller etiketten.