ID-märkning av katter

Det är inte helt ovanligt att katter springer bort. Det är då en ID-märkning är väldigt bra så att en upphittare kan lämna in katten för avläsning och kattägaren kan kontaktas. Från och med 1 januari 2023 måste alla katter i Sverige vara ID-märkta och registrerade hos Jordbruksverket.

Mikrochip från 6 veckor

Från det att katten är sex veckor gammal kan man märka sin katt med mikrochip. Det går till så att man injicerar (sprutar) in chipet under kattens hud på ryggen. Det känns inte annat än som ett nålstick och kräver ingen sedering.

Mikrochip har ett förprogrammerat id-nummer som kan läsas av med speciella avläsare. Såna finns hos alla veterinärer, djurhem och hos polisen. Fördelen med mikrochipsmärkning är att det är ett lätt ingrepp och kan fungera hela kattens liv.